Skip to main content
Chorvatsko Covid-19

Musím před odjezdem do Chorvatska podstoupit test na Covid?

Pro občany České republiky, pro které platí, že pokud cestují do Chorvatska, tak musí při vstupu na území Chorvatska předložit:

  • Negativní RT-PCR test, nesmí být starší 72 hodin od okamžiku testování
  • Nebo rychlý antigenní test na SARS-CoV-2, který je zveřejněn na Společné listině rychlých antigenních testů, které mezi sebou uznávají členské státy EU, ne starší 48 hodin od okamžiku testování, vydaný lékařským zařízením nebo akreditovanou laboratoří a podepsaný lékařem. Výsledek testu musí viditelně uvádět výrobce testu a/nebo komerční název testu.
  • Nebo potvrzení o očkování proti nemoci COVID-19 pro osoby, u kterých uplynulo 14 dní od očkování druhou dávkou, nebo od očkování první dávkou pokud se jedná o vakcínu, která se podává v jedné dóze.

Můžete vstoupit na území Chorvatska, pokud jste prodělali nemoc COVID - 19. Tuto skutečnost doložíte pozitivním RT - PCR testem nebo pozitivním antigenním testem, který byl provedeny za posledních 180 dnů, ale musí být starší 11 dnů. Můžete také využít i potvrzení lékaře o prodělané nemoci COVID-19.

Osoby očkované očkovací látkou Pfizer, Moderna nebo Gamaleya, mohou na území Chorvatska vstoupit v období od 22. dne do 42. dne od aplikace první dávky uvedené očkovací látky.

Osoby, očkované očkovací látkou AstraZeneca, mohou na území Chorvatska vstoupit v období od 22. dne do 84. dne od aplikace první dávky uvedené očkovací látky.

Osoby očkované očkovací látkou Jansen (Johnson & Johnson), která se podává v jedné aplikaci, mohou na území Chorvatska vstoupit v období po 14-ti dnech od aplikace první dávky.

Musím před dovolenou v Chorvatsku vyplnit dotazník?

Doporučujeme vyplnit online formulář na webové stránce entercroatia.mup.hr před cestou do Chorvatska. Tento formulář je k dispozici v české jazykové mutaci.

Po vyplnění formuláře dostanete potvrzení nahlášení cesty a zároveň všechny potřebné informace pro pobyt v Chorvatsku.

I nadále bude možné všechny potřebné informace nahlásit přímo na hraničních přechodech.

Je nutné si nainstalovat do mobilního telefonu aplikaci v Chorvatsku?

V současné době nemusíte do mobilního telefonu instalovat žádnou speciální aplikaci.

Jaká jsou opatření před návratem do ČR z Chorvatska, kolik stojí testování v Chorvatsku, seznam testovacích míst?

Na území celého Chorvatska platí povinné nošení roušek ve veřejných vnitřních prostorech, včetně prostředků hromadné dopravy. Roušku tak musí nosit:

  • Zaměstnanci v obchodech a zákazníci během pobytu v prodejně.
  • Zaměstnanci v pohostinství, kteří vstupují do kontaktu s hosty nebo jsou zapojeni do přípravy a roznášení jídla a nápojů.
  • Hosté v pohostinských zařízeních, pokud nesedí na svých místech a nekonzumují jídlo či nápoje.
  • Zaměstnanci obchodních společností, zařízení a institucí, které pracují s veřejností a veřejnost, která přichází do těchto společností, zařízení a institucí (pozn. ZÚ: např. pošty či banky).
  • Zaměstnanci ve službách, kde vstupují do blízkého kontaktu s klienty (pozn. ZÚ: např. kadeřnictví).
  • Zaměstnanci v úřadech, kde nelze zajistit vzájemnou vzdálenost min. 2 metry.
  • Návštěvníci všech společenských a veřejných shromáždění, konaných v uzavřených prostorách.

Je nutné nosit ochranu dýchacích cest v Chorvatsku?

Co dělat v případě onemocnění v Chorvatsku?

Jaká opatření platí v hotelích v Chorvatsku?

Jaká omezení jsou na plážích v Chorvatsku?